Vapautumisesteet

Loppusijoitusratkaisun turvallisuus perustuu moniesteperiaatteeseen, jossa useat toisiaan varmentavat vapautumisesteet varmistavat pitkäaikaisturvallisuuden.

Teknisiä vapautumisesteitä ovat polttoaineen olomuoto, loppusijoituskapseli, puskuribentoniitti ja tunnelien täyttö. Luonnollisena vapautumisesteenä toimii peruskallio. Posiva on tutkinut ja mallintanut kaikki vapautumisesteisiin liittyvät yksityiskohdat.

Ydinjätehuollon periaatteena on eristää radioaktiiviset jätteet elollisesta luonnosta niin pitkäksi aikaa, että niiden radioaktiivisuus on vähentynyt merkityksettömälle tasolle.