Osaamisen kehittäminen

Posiva järjestää jatkuvasti koulutusta pitääkseen yllä henkilöstönsä ammattitaitoa ja osaamista.

Ydinalan laitosten turvallisen käytön perusta on osaava ja tehtäväänsä motivoitunut henkilöstö. Ammattitaidon karttumisen ja jatkuvan koulutuksen myötä posivalaisia voi hyvällä syyllä luonnehtia maailmanluokan loppusijoitusosaajiksi, jotka osallistuvat turvallisen ja teollisen loppusijoituksen aloittamiseen. Posivalaisten osaaminen on myös haluttua maailman muissa loppusijoitushankkeissa.

Sisäistä koulutusta järjestetään muun muassa laitos-, ydinvoima- ja käyttötekniikasta. Korkea osaamistaso saavutetaan esimerkiksi eri toiminnoille kohdennettujen koulutusvaatimusten, työnkierron, perehdyttämisen sekä työnopastuksen avulla. Henkilökohtainen koulutussuunnitelma sisältää muun muassa toiminnon, lupien ja erityisroolien koulutusvaatimukset. Henkilöstön koulutus on mittavaa ja jatkuu koko työuran ajan.

TVO-konsernissa laaditaan vuosittain kattava vuosikoulutusohjelma, jossa huomioidaan toimintokohtaisten koulutusvaatimusten lisäksi muut erikseen havaitut koulutustarpeet. Koulutuspäiviä TVO-konsernin henkilöstölle kertyy vuosittain enemmän kuin teollisuudessa keskimäärin.

TVO-konserni pyrkii omalta osaltaan huolehtimaan osaamisen kehittämisestä tiedostamalla myös oman tulevaisuuden tarpeensa uusien ydinenergia-alan osaajien työllistäjänä. Oppilaitos- ja opiskelijayhteistyötä tehdään esimerkiksi koulujen kanssa monin eri tavoin, kuten tarjoamalla kesätöitä.