Osaamisen kehittäminen

Posiva järjestää jatkuvasti koulutusta pitääkseen yllä henkilöstönsä ammattitaitoa ja osaamista.