EKA-projektilla vahva elinvoimavaikutus

Vuonna 2019 Posiva aloitti EKA-projektin, joka tähtää loppusijoittamisen aloittamiseen 2020-luvulla. Projektissa toteutetaan maanpäällinen kapselointilaitos ja asennetaan loppusijoituksen aloittamiseen tarvittavat järjestelmät maanalaiseen ONKALOon®, luvitetaan loppusijoituskonsepti ja rakennettu laitoskokonaisuus järjestelmineen käyttölupaprosessissa sekä valmistellaan tuotantotoiminnassa tarvittavat toimitusketjut ennen varsinaisen käytetyn polttoaineen loppusijoituksen aloittamista.

EKA-projekti on etenemässä toteutusvaiheeseen; turvallinen loppusijoitus alkaa asianmukaisten käyttöluvitusten jälkeen Olkiluodossa ensimmäisenä maailmassa.

Suomessa ilmastoystävällisen ydinsähkön tuotannon edellytys on koko elinkaaren hallinta. Posiva toteuttaa omistajiensa Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimalaitosten käytetyn polttoaineen loppusijoittamisen vastuullisesti.

Eurajoelle Satakuntaan toteutettavan merkittävän rakennusprojektin kustannusarvio on noin 500 miljoonaa euroa ja sen työllistävä vaikutus noin 2 500 henkilötyövuotta. Projektissa työskentelee enimmillään noin 500 henkilöä.

Monialainen projekti vaatii maailmanluokan osaamista.

Projektin pääosassa ovat niin turvallista loppusijoituskonseptia yli 40 vuoden ajan kehittäneet asiantuntijat, projektitoiminnan ammattilaiset kuin myös kumppanit. 

Posiva on merkittävä työllistäjä. Siirryttäessä projektin valmistelusta sen toteuttamiseen Posiva rakentaa ja ottaa käyttöön kapselointilaitoksen, louhii ensimmäiset loppusijoitustunnelit ja valmistelee kapseleiden ja bentoniittisavien toimitusketjut. Näiden jälkeen aloitetaan loppusijoitustoiminta 2020-luvun puolivälissä. Posiva haluaa taloudellisesti vastuullisella toiminnallaan taata, että myös sen yhteistyöyritykset säilyvät elinkelpoisina ja niissä työskentelevä henkilökunta voi hyvin.