Johtamisjärjestelmä

Posivan (Posiva Oy ja Posiva Solutions Oy) toiminta tähtää toimintapolitiikan mukaisesti käytetyn ydinpolttoaineen turvalliseen ja kustannustehokkaaseen loppusijoittamiseen yhtiön omistajien ja muiden tahojen vaatimusten mukaisesti. Posivassa sitoudutaan turvallisuuden, ympäristöasioiden hallinnan ja laadun jatkuvaan parantamiseen sekä siihen, että yhteiskunnan vaatimukset lakeja ja määräyksiä noudattaen täyttyvät. Toiminnan turvallisuuden hallinta on kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista.