Usein kysytyt kysymykset

Uraanin isotooppi U-235 muuttuu reaktorissa fissio- eli halkeamistuotteiksi. Niiden takia käytetty polttoaine säteilee voimakkaasti. Lisäksi polttoaineeseen muodostuu uraania raskaampia aineita, mm. plutoniumia. Muuten polttoainenippu pysyy mitoiltaan samanlaisena ja painaa käytännössä yhtä paljon kuin reaktoriin laitettaessa. Tuoreet niput ovat kiiltäviä, mutta käytetyt ovat neljän vuoden käytön aikana pintaan muodostuneen oksidikerroksen vuoksi tummia.

Kaikkien rakennusten ja rakennelmien korkeus meriveden pinnasta on +10 metriä. Vaikka vesi nousisi yli 10 metriä, siitä ei olisi merkittävää turvallisuusriskiä, sillä Posivan käsittelyssä on vain jäähtynyttä käytettyä polttoainetta ja sitäkin pieniä määriä ja lyhyen aikaa kerrallaan. Kun polttoaine on kuljetuskapselissa tai loppusijoituskapselissa, se on turvassa luonnonilmiöiltä.

Posiva Oy on perustettu huolehtimaan omistajayhtiöidensä, TVO:n ja Fortum Power and Heat Oy:n, käytetyn polttoaineen loppusijoituksesta. Posivaan siirrettiin perustamisvaiheessa kaikki se käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta kertynyt osaaminen, joka vuosikymmenien kuluessa oli kertynyt perustajayhtiöihin. Posivan rahoitukseen ei ole käytetty eikä käytetä julkisia varoja. Lue lisää Posivan sivuilta.

Todennäköisesti ei minkäänlaiset. Loppusijoitus tehdään ehjän kalliolohkon sisään, ja maankuoren liikkumisen aiheuttamat jännitteet purkautuvat olemassa olevia lohkorajoja pitkin itse lohkon pysyessä ehjänä. Olkiluodon kallioperä on vakaata, noin 1800 miljoonaa vuotta vanhaa.

Rikas luonnonuraaniesiintymäkin on säteilyltään vaarallinen. Käytetty polttoaine alkaa muistuttaa rikasta uraaniesiintymää muutaman sadan tuhannen vuoden päästä. Läpitunkeva gammasäteily häviää käytetystä polttoaineesta muutamassa sadassa vuodessa. Käytettävä moniesteperiaate on suunniteltu siten, ettei käytetty polttoaine aiheuta turvallisuusriskiä tuleville sukupolville. Loppusijoitustila suljetaan niin, että ympäröivä yhteiskunta voi elää sen yläpuolella normaalia elämää. Lue lisää Posivan sivuilta.

Olkiluodon käytetty polttoaine loppusijoitetaan Olkiluotoon rakennettavaan loppusijoitustilaan, jota rakentaa omistajiensa TVO:n ja Fortumin puolesta Posiva Oy. Loppusijoitus perustuu moninkertaisten vapautumisesteiden käyttämiseen, joilla varmistetaan, että ydinjätettä ei pääse elolliseen luontoon tai ihmisten lähettyville. Vapautumisesteitä ovat polttoaineen olomuoto, loppusijoituskapseli, bentoniittipuskuri, tunneleiden täyte sekä ympäröivä kallio. Lue lisää Posivan sivuilta.

Pääosin laitoksen käytöstä aiheutuva jäte luokitellaan matala- ja keskiaktiiviseksi. Polttoaine luokitellaan korkea-aktiiviseksi jätteeksi.

Voi. Siitä voidaan erottaa käyttökelpoiset osat uudelleenkäyttöä varten. Jälleenkäsittelyllä korkea-aktiivisen jätteen määrää voidaan pienentää, mutta sen aktiivisuuteen ei nykyisin käytössä olevilla menetelmillä voida vaikuttaa. Suomessa polttoainetta ei jälleenkäsitellä.

Ydinenergialain mukaan käytettyä polttoainetta ei saa viedä ulkomaille eikä Suomessa ole jälleenkäsittelylaitosta. Lisäksi jälleenkäsittely ei olisi nykyisin vallitsevalla hintatasolla Suomen ydinvoimaloille taloudellinen vaihtoehto. Käytettyä polttoainetta kertyy Suomessa niin vähän, ettei sen jälleenkäsittely ole taloudellisesti kannattavaa.