Riskienhallinta

Posiva Oy:n riskienhallinnan tavoitteena on tukea strategian ja liiketoiminnan tavoitteiden toteutumista sekä toimintaedellytysten säilymistä. Riskienhallinta järjestetään kokonaisvaltaisesti omistajien asettamien toiminnan tavoitteiden ja hyvän hallintotavan mukaisesti. Posivan toimitusjohtaja vastaa yhtiön tavoitteiden ja strategian mukaisesta riskienhallinnasta. Tehtävässä hänen apunaan on johtoryhmä ja riskienhallintapäällikkö.

Posivan riskienhallinnan läpileikkaavia teemoja ovat turvallisuus, talous ja aikataulu. Yhtiön tehtävänä on toteuttaa turvallinen ja kustannustehokas käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituskonsepti ja vastata noin sata vuotta kestävästä loppusijoituksen tuotantovaiheesta.

Posiva toimii loppusijoituksen rakentamisvaiheessa projektiorganisaationa, jossa on meneillään kymmeniä projekteja. Operatiivista työtä tehdään projekteissa, joissa jo käynnistämisvaiheessa määritellään yksittäisen projektin riskienhallinta.

Posivassa tehtyjen turvallisuuskulttuurikyselyjen mukaan turvallisuuskulttuurin tilanne on hyvä. Mikäli kyselyt nostavat esille puutteellisia osa-alueita, niiden korjaamiseksi käynnistetään toimenpiteitä. Posivassa on työturvallisuudesta vastuussa oma organisaatio, joka vastaa työturvallisuuden ohjeistuksesta ja toteutumisen seuraamisesta.

Tärkeä ja jopa globaalin tason kysymys riskienhallinnassa on käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusmenetelmän maine ja uskottavuus. Luottamusta vahvistamaan Posiva on tuonut avoimesti yhteiskunnan tietoisuuteen ne perustelut, joiden pohjalta päätös loppusijoituksesta tehdään.