Turvallisuuskulttuuri

Hyvä turvallisuuskulttuuri on keskeinen osa posivalaisten ydinalan ammattilaisuutta, joka koostuu ihmisten osaamisesta, asenteista sekä organisaation luomista hyvistä toimintamalleista ja niitä tukevasta ohjeistuksesta. Hyvän turvallisuuskulttuurin rakentaminen edellyttää jatkuvaa ja suunnitelmallista parantamista ja mittaamista.