Turvallisuutta arvioidaan monessa vaiheessa

Loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuutta arvioidaan loppusijoituslaitoksen periaatepäätöshakemuksen, rakentamislupahakemuksen, käyttölupahakemuksen ja luvan käytöstä poistamiseen yhteydessä. Kaikissa vaiheissa Posiva toimittaa Säteilyturvakeskukselle (STUK) aineiston, jonka merkittävä osa liittyy loppusijoituksen turvallisuusperusteluun. Se muodostuu raporttikokonaisuudesta, joka kokoaa perustelut ja johtopäätökset loppusijoituksen turvallisuudesta.

STUK antoi alustavan turvallisuusarvion vuonna 2000 ennen kuin valtioneuvosto teki myönteisen periaatepäätöksen Olkiluodon valinnasta käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituspaikaksi. Periaatepäätösvaiheeseen liittyi myös ympäristövaikutusten arviointi (YVA).

Posiva sai loppusijoituslaitoksen rakentamisluvan Valtioneuvostolta marraskuussa 2015. STUK totesi helmikuussa 2015 työ- ja elinkeinoministeriölle toimittamassaan lausunnossa, että Posivan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoskokonaisuus voidaan rakentaa turvalliseksi.

Posiva on edennyt loppusijoitusratkaisun mukaisen loppusijoituslaitoskokonaisuuden rakentamisessa Olkiluotoon. Loppusijoitukseen tähtäävässä EKA-projektissa loppusijoitusratkaisukonsepti, jonka muodostavat maan päälle rakennettava kapselointilaitos ja maanalainen loppusijoituslaitos ONKALOssa®, luvitetaan ydinenergialaissa ydinlaitoksilta edellytetyin menettelyin ja säädöksin.

Määräaikainen turvallisuusarvio tehdään loppusijoituslaitoskokonaisuudelle käyttöluvan saamisen jälkeen vähintään joka 15. vuosi.

Laitosten käytöstäpoiston yhteydessä loppusijoituslaitokselle myönnetään lupa lopulliseen sulkemiseen, jolloin loppusijoituksen jälkivalvonta siirtyy valtiolle.