Kairaukset ja kaivannot

Alkuvaiheessa Olkiluodon kallioperää tutkittiin maan pinnalta kairaamalla tutkimusreikiä ja tekemällä tutkimuskaivantoja. ONKALOn rakentamisen myötä tutkimuksia alettiin tehdä myös maan alla. Posiva on tutkinut ONKALOssa kallioperää yksityiskohtaisesti, kehittänyt kalliorakentamismenetelmiä sekä tehnyt kymmeniä testejä, demonstraatioita ja kairanreikiä.

Loppusijoitussyvyydessä on esimerkiksi kairattu pilottireikiä, joiden avulla selvitetään kallioperän soveltuvuus loppusijoitukseen ennen loppusijoitustunneleiden louhintaa ja loppusijoitusreikien paikan valintaa. Kairasydämestä saadaan selville kallioperän kivilajit ja kallion rakoilu. Lisäksi pilottireikien avulla voidaan tutkia kallion tiheyttä, sähkönjohtavuutta, magneettisuutta ja rakojen vesivuotoja.