Vastuullisuus

Posiva kantaa vastuunsa hoitamalla loppusijoituksen nyt, eikä ydinjätehuoltoa jätetä tuleville sukupolville. Loppusijoitusratkaisua on valmisteltu pitkään, jotta Olkiluodon kallioperän olosuhteisiin vaikuttavat tekijät on saatu kartoitettua ja voidaan olla vakuuttuneita loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuudesta.

Vastuullinen toiminta näkyy monilla eri tasoilla. Posivan turvallisuuskulttuuria johdetaan ja toteutetaan suunnitelmallisesti.

Posivalla on kehitetty loppusijoitusratkaisua yli 40 vuoden ajan. Monialainen projekti vaatii maailmanluokan osaamista. Loppusijoitustoiminnan aloittavan EKA-projektin pääosassa ovat niin turvallista loppusijoituskonseptia lähes 40 vuoden ajan kehittäneet - turvallisen ja teollisen loppusijoituksen - asiantuntijat kuin myös Posivan yhteistyökumppanit. Posiva on tehnyt lukuisia sopimuksia EKA-projektin merkittävistä urakoista. Posiva tunnetaan Suomessa ja kansainvälisesti suunnitelmallisena loppusijoituksen toteutusorganisaationa - maailman johtavana loppusijoittajana.

Vastuu ympäristöstä merkitsee käytetyn ydinpolttoaineen turvallisen loppusijoituksen toteuttamista sekä vastuunkantoa energiatehokkuudesta, jätehuollosta ja siitä, ettei loppusijoitukseen liittyvä rakentaminen vaaranna ympäröivää luontoa. Loppusijoitusratkaisun kautta Posiva on mukana torjumassa ilmastonmuutosta.

Taloudellinen vastuullisuus tarkoittaa muun muassa ydinjätehuollon toteuttamista taloudellisesti kestävällä pohjalla, sillä käytetyn polttoaineen loppusijoitus on jo huomioitu ydinsähkön tuotantokustannuksissa. Varat loppusijoituksen toteuttamiseen on rahastoitu valtion ydinjätehuoltorahastoon.