Savikomponenttien asennuslaitteet

Maanalaiseen loppusijoitukseen kuuluu useita erilaisia savikomponenttien siirto- ja asennuslaitteita: AGV-alustat (vihivaunut), puskurin asennusjärjestelmä (BIS) sekä tunnelintäytön asennusjärjestelmä (GBIS).

Sekä puskurin että loppusijoitustunnelin täytön asennusjärjestelmän ajoneuvotekniikkana toimivat AGV-alustat, jotka ovat autonomisesti navigoivia ja liikkuvia vaunuja.

Puskurilohkojen asennusjärjestelmä

Puskurin asennuslaitteen tehtävänä on asentaa puskurilohkot loppusijoitusreikään. Puskurin asentaminen tehdään kahdessa osassa. Ensimmäisessä vaiheessa asennetaan reiän pohjalle kiinteät lohkot ja tämän jälkeen lohkot, joissa on kapselin mentävä reikä keskellä. Kapselin asennuksen jälkeen ylimmät puskurilohkot asennetaan vielä kapselin päälle. Näihin molempiin vaiheisiin kuuluu lisäksi tyhjäksi jääneen tilan täyttäminen hienojakoisella bentoniitilla, jotta puskurista tulee tiivis. Puskurin asennus loppusijoituskapselin ympärille on siis millintarkkaa työtä alusta loppuun.

Tunnelitäytön asennusjärjestelmä

Posiva päätti vuonna 2019, että loppusijoitustunnelit täytetään granuliseoksella, joka koostuu eri kokoon murskatuista bentoniittipelleteistä. Aiemmin tunnelit oli ajateltu täytettävän bentoniittisavesta valmistetuilla lohkoilla ja -pelleteillä. Tämä kuitenkin arvioitiin toteutettavuuden kannalta haastavaksi, minkä vuoksi Posiva lähti selvittämään vähintään yhtä turvallista, mutta taloudellisesti edullisempaa sekä materiaalinvalmistuksen ja asentamisen kannalta teollisempaa vaihtoehtoa.

Loppusijoituksen täyttöratkaisun idea on sovellettu sveitsiläisen loppusijoitusyhtiön NAGRAn kapselia ympäröivästä puskuriratkaisusta. Granulitäyttöratkaisulla varmistetaan kapselia ympäröivän puskurin toimintakyky siten, ettei puskuri pääse nousemaan kapselin ympäriltä loppusijoitustunneliin.

Tunnelitäytön asennuslaitteen päätehtävänä on siirtää granulimateriaali loppusijoitustunneliin täyttäen sen lattiasta kattoon. Tunnelia täytettäessä laitteella peruutetaan hitaasti, kunnes koko tunneli on saatu täytettyä.