Loppusijoitusreiät

Posiva on valinnut loppusijoitukseen niin sanotun KBS-3V-menetelmän, jota on kehitetty yhdessä Ruotsin käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta vastaavan SKB:n kanssa. Kyseessä on alun perin Ruotsissa kehitetty loppusijoitusperiaate, joka perustuu moniesteperiaatteeseen. KBS tulee sanoista Kärnbränslesäkerhet ja numero 3 on loppusijoituskonseptin versionumero. Kirjain V puolestaan viittaa loppusijoituskapseleiden pystysijoitukseen.

Kun pystysuoraan reikään sijoitetaan vain yksi loppusijoituskapseli, kapseleiden välissä on bentoniitin lisäksi kalliota erottamassa niitä toisistaan. Loppusijoitusreikä on noin 8 metriä syvä ja halkaisijaltaan 1,75 metriä. Loppusijoituskapselin halkaisija on 1,05 metriä.

Loppusijoitusreikien poraukseen kehitetty loppusijoitusreiän porauslaite DHBM (Deposition Hole Boring Machine) on yksi loppusijoitukseen kehitetyistä erikoislaitteista. Porattaville rei'ille on asetettu vaatimuksia, joista keskeisimpinä on, että niistä on löydyttävä joukko hyväksyttyjä pystyakseleita. Tärkeintä on, että kahdeksan metrin syvyisen loppusijoitusreiän mitattu keskipiste ei poikkea millään syvyydellä yli 25 millimetriä pystysuorasta keskilinjasta alkupisteen ja loppupisteen välillä.

FISST -kokeessaAvautuu uuteen välilehteen käytetyt koeloppusijoitusreiät porattiin Sannaksi nimetyllä prototyyppilaitteella.