Työhyvinvointi

Posivan johtamis- ja toimintakulttuuria kehitetään osana TVO-konsernin Parempi työpaikka -projektia, jonka tavoitteita ovat toiminnan tehostaminen ja hyvien toimintaedellytysten varmistaminen kehittämällä omaan työhön, lähityöyhteisöön sekä koko konserniin liittyviä asioita. Esimerkiksi vuonna 2019 projektin teemoja olivat työyhteisötaitojen ja työhyvinvoinnin kehittäminen, esimiehille suunnatun muutosjohtamisen ja -viestinnän -projektin oppien käyttöönotto ja "terveenä töissä ja töistä kotiin" -teeman työ- ja henkilöturvallisuus.

Työhyvinvointia edistetään koko henkilöstön käytössä olevalla kattavalla työterveyshuollolla ja sitä täydentävällä henkilöstön vakuutusturvalla sekä Smartumin kulttuuri- ja liikuntasaldolla. Vapaaehtoinen sairauskuluvakuutus, lisätapaturmavakuutus ja matkavakuutus ovat saatavilla TVO-konsernin vakituiselle henkilöstölle.

Työterveyshuollon toiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota ennaltaehkäisevään työkyvyn hoitoon ja ylläpitoon sekä riskipohjaiseen työkyvyn tarkasteluun. Tästä esimerkkinä on aktiivinen pienryhmätoiminta, jolla vaikutetaan kohdennetusti erityisryhmien työkykyä uhkaaviin tekijöihin.

Työhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä edistetään myös järjestämällä erilaisia perhe- ja henkilöstötapahtumia. Henkilöstön käytössä on lisäksi useita lomanviettopaikkoja.

Lue lisää TVO:n vastuullisuusraportistaAvautuu uuteen välilehteen.