Työhyvinvointi

Posivan johtamis- ja toimintakulttuuria kehitetään osana TVO-konsernin Parempi työpaikka -projektia, jonka tavoitteita ovat toiminnan tehostaminen ja hyvien toimintaedellytysten varmistaminen kehittämällä omaan työhön, lähityöyhteisöön sekä koko konserniin liittyviä asioita. Esimerkiksi vuonna 2019 projektin teemoja olivat työyhteisötaitojen ja työhyvinvoinnin kehittäminen, esimiehille suunnatun muutosjohtamisen ja -viestinnän -projektin oppien käyttöönotto ja "terveenä töissä ja töistä kotiin" -teeman työ- ja henkilöturvallisuus.