Loppusijoituskokeet

FISST-koe (Full Scale In Situ System Test) on tähän mennessä tehdyistä kokeista laajin täyden mittakaavan koe.

Vuonna 2019 asennettiin kaksi koekapselia loppusijoitusreikiin ONKALOn demonstraatioalueelle noin 50 metriä pitkään tunneliin. Noin 420 metrin syvyydessä sijaitseva tunneli täytettiin bentoniitilla ja suljettiin teräsbetonitulpalla samalla tavalla kuin varsinaisessa loppusijoituksessa.

Koekapselit on varustettu lämmityselementeillä, jotka simuloivat käytetyn ydinpolttoaineen kehittämää jälkilämpöä. Kapselien, sijoitusreikien ja ympäröivän kallion lämpötilamuutoksia, painetta ja tunnelitäytön käyttäytymistä seurataan noin 500 anturilla. Maailman ensimmäistä loppusijoitustilojen yhteydessä olevaa FISST-koetta seurataan vuosia ja sen avulla saadaan lisätietoa siitä, toimivatko tekniset vapautumisesteet lähtöoletusten mukaisesti.

Täyden mittakaavan järjestelmätestillä testataan ensisijaisesti loppusijoituksen teknistä toteutettavuutta, mutta se tuottaa myös tutkimustietoa loppusijoituksen alkuvaiheen vaikutuksista. FISST-kokeella voidaan seurata tiloja kuitenkin vain niin kauan kuin anturit toimivat, mikä on pieni aika loppusijoituksen satojen tuhansien vuosien aikaskaalassa.

FISST-kokeella kehitettiin valmiuksia loppusijoituslaitoksen koekäyttöön liittyvälle yhteistoimintakokeelle ja edelleen käyttöluvan saamiselle ja tuotannon aloittamiselle myöhemmin 2020-luvulla.

Laitosten valmistuttua louhitaan noin 60 metriä pitkä keskustunneli ja noin 80 metrin pituinen loppusijoitustunneli, johon porataan neljä loppusijoitusreikää yhteistoimintakoetta varten. Yhteistoimintakokeen tunnelit ovat lyhyempiä kuin varsinaisessa loppusijoituksessa, jossa loppusijoitustunneli voi olla jopa 350 metriä pitkä.

YhteistoimintakoeAvautuu uuteen välilehteen on osa loppusijoituslaitoksen koekäyttöä. Kokeessa tehdään pienimuotoinen loppusijoitus lopullisilla laitteilla todellisissa oloissa. Ainoa ero todelliseen tilanteeseen on se, että kapseleissa ei ole käytettyä ydinpolttoainetta. Kokeen avulla varmistetaan, että loppusijoitukseen liittyvät työvaiheet toimivat, kuten on suunniteltu.

Yhteistoimintakoetta seuraavat myös viranomaiset, jotka tarkastelevat yhteistoimintakokeen prosesseja käyttölupaa ajatellen. Yhteistoimintakokeella voidaan osoittaa, että loppusijoitukseen liittyvät prosessit ja ohjeistukset ovat kunnossa.