Turvallisuusperustelu käyttöluvan hakemusta varten

Posivan käyttölupahakemusta varten laatima laaja turvallisuusperustelu on nyt kaikkien nähtävillä.