Turvallisuusperustelu käyttöluvan hakemusta varten

Posivan käyttölupahakemusta varten laatima laaja turvallisuusperustelu on nyt kaikkien nähtävillä.

Laaja turvallisuusperustelu kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen käyttölupahakemusta varten on julkaistu CMS-portaalissa (Content Management System) osoitteessa cms.posiva.fiAvautuu uuteen välilehteen.

Portaali on kaikille avoin, mutta päästäkseen lukemaan aineistoja vaaditaan siihen rekisteröityminen. Rekisteröityminen tapahtuu portaalin etusivulta.
Portaali sisältää Posivan yli 40 vuoden aikana hankkiman tutkimustiedon, jonka pohjalta loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuus on perusteltu.

Turvallisuusperustelun avoimuus on tärkeä osa Posivan vastuullista toimintaa ja ydinenergian hyväksyttävyyden edistämistä.