Pohjavesi- ja ympäristötutkimukset

Kallioperän raoissa ja halkeamissa virtaava pohjavesi tarjoaa käytetyn ydinpolttoaineen sisältämille radioaktiivisille aineille ainoan kulkuväylän päästä kosketuksiin ihmisten ja elävän luonnon kanssa. Olkiluodon pohjaveden virtauksia on tutkittu vuosikymmeniä eri syvyyksissä. Veden virtaukset ja ominaisuudet tunnetaan tänä päivänä perin pohjin.

Olkiluodon kallioperään kairatuista tutkimusrei'istä ja maakerrokseen asennetuista pohjavesiputkista on otettu satoja pohjavesinäytteitä, joita on analysoitu eri puolilla maailmaa. Pohjavesinäytteet edustavat kallioperän eri syvyystasoja noin 1 000 metrin syvyydelle asti.

Loppusijoituskapselit ja loppusijoitusreiät sijoitetaan kalliovyöhykkeisiin, joissa rakoilu on vähäistä ja pohjaveden liikkeet vähäisiä.