Loppusijoitustilat ONKALOssa

Eurajoen Olkiluodossa sijaitsevan ONKALOn® rakennustyöt aloitettiin kesäkuussa 2004.

Alkuvaiheessa ONKALO oli ensisijaisesti maanalainen tutkimustila, jossa tehtävillä tutkimuksilla varmennettiin Olkiluodon kallioperän soveltuvuus loppusijoitukseen. Yli 15 vuoden aikana ONKALO® on vakiintunut Suomessa ja kansainvälisesti, ja nykyään sen merkitys on laajentunut tarkoittamaan koko Posivan loppusijoituslaitosta. ONKALO® ulottuu noin 455 metrin syvyyteen.

Vuonna 2015 Posiva sai valtioneuvostolta luvan loppusijoituslaitoksen rakentamiseen. Loppusijoitustilat ONKALOssa rakennetaan 400–430 metrin syvyyteen.

ONKALO käsittää spiraalinmuotoisen ajotunnelin, neljä pystykuilua (henkilökuilu, kapselikuilu ja kaksi ilmanvaihtokuilua), tunneleita ja teknisiä tiloja. Vuoteen 2020 mennessä Olkiluodon kallioperään oli louhittu erilaisia tunneleita noin 10 kilometriä. Loppusijoitustoiminnan aikana uusia tunneleita louhitaan kallioon vielä noin 40 kilometriä.