Olkiluodon vierailukohteet

ONKALO-näyttely

ONKALO-näyttely kertoo loppusijoitusratkaisusta ja ONKALOssa meneillään olevista tutkimuksista, joilla varmennetaan Olkiluodon kallioperän soveltuvuus loppusijoitukseen. Tutuksi tulevat myös radioaktiivisten aineiden vapautumisesteet, loppusijoitukseen suunnitellut laitteet ja koneet sekä maanalaisten tilojen rakentaminen.

Voimalaitosjäteluolan (VLJ-luola) 60 metrin syvyydessä sijaitsevassa tutkimusperässä saa hyvän käsityksen loppusijoituksen mittasuhteista. Näyttelytilassa on ennen ONKALOn rakentamista tehty muun muassa tunnelin louhintaan ja loppusijoitusreikien poraamiseen liittyviä tutkimuksia. Tutkimusten jäljiltä tilassa on kolme loppusijoitusreikää sekä muutaman metrin pituinen loppusijoitustunneli.

Tilassa tehdään edelleen matala- ja keskiaktiivisen voimalaitosjätteen loppusijoitukseen liittyviä tutkimuksia. Tällä hetkellä käynnissä on TVO:n ja Fortumin yhteinen betonin pitkäaikaiskestävyystutkimus.

ONKALO-näyttelyssä tutuksi tulevat myös erilaiset loppusijoitustutkimuksiin liittyvät työnkuvat. Vieraat saavat esimerkiksi testata kalliokartoitustaitojaan geologina, laskutaitojaan kapselin kehittäjänä ja mittaustaitojaan kemistinä. Kukin voi myös kokeilla ja tunnustella bentoniittisaven koostumusta sekä puristaa pelletinpuristuslaitteella itselleen kotiin viemisiksi pienen bentoniittipelletin.

ONKALO-näyttelyyn pääsee tutustumaan varaamalla opastetun ryhmävierailun Olkiluotoon.Sähköä Uraanista -näyttely

Olkiluodon Vierailukeskuksessa pääset tutustumaan ydinvoimalaitoksen toimintaperiaatteeseen ja uraanipolttoaineen matkaan kalliosta kallioon. Sähköä Uraanista -näyttely on TVO:n ja Tiedekeskus Heurekan yhdessä toteuttama näyttely, jossa voi nähdä, oivaltaa ja kokeilla itse.

Tiedenäyttely sisältää runsaasti informaatiota ydinvoimasta. Nappeja painamalla, pyörää polkemalla ja erilaisiin tietopaketteihin tutustumalla saat helposti vastauksia kysymyksiisi. Voit kulkea näyttelyssä vapaassa järjestyksessä tai näyttelyopaslehtisen avulla. Esityskielet ovat suomi ja englanti.


Olkiluodon havaintopolku

Tervetuloa tutustumaan Olkiluodon luontoon! Olkiluodon Havaintopolulla voi tutustua Olkiluodon luonnon erityispiirteisiin sekä alueella tehtäviin ympäristötutkimuksiin. Voimaa luonnosta -polku kiertää noin kilometrin matkan metsässä ja meren läheisyydessä sivuten luonnonsuojelualuetta. Polun alku- ja päätepiste on Olkiluodon Vierailukeskuksessa ja se on auki kesäkaudella.