Henkilöstö ja uratarinoita

Posivan tavoitteena on tasa-arvoinen ja hyvinvoiva työyhteisö, jossa ei hyväksytä minkäänlaista syrjintää ja jossa edistetään tasa-arvon toteutumista.

TVO-konsernin toimintaohje ja yhtiötason politiikat määrittelevät henkilöstöpolitiikan periaatteet. Posivan toiminnan edellytyksenä on, että koko henkilöstö on motivoitunutta, hoitaa tehtäviään vastuullisesti ja sitoutuu sovittujen toimintatapojen noudattamiseen.

Posiva tarjoaa henkilöstölle ainutlaatuisia ja monipuolisia tehtäviä sekä mahdollisuuksia kehittyä työssä ja ammatissa. Posiva kannustaa tulokselliseen työskentelyyn, tavoitteiden saavuttamiseen ja hyvään jokapäiväiseen toimintaan.

Posiva noudattaa toiminnassaan energia-alan työehtosopimuksia. Konsernissa on järjestäytymisvapaus. Energia-alalla sovitut teknisten ja teollisuustoimihenkilöiden sekä työntekijöiden palkkausjärjestelmät perustuvat tehtävien vaativuusluokituksiin ja tukevat tasa-arvoisen palkkapolitiikan toteutumista. Yhtiön työsuhde-etuudet koskevat pääsääntöisesti koko henkilöstöä hyvin lyhyitä työsuhteita lukuun ottamatta.