Varat valmiina loppusijoitukseen

Posivan omistajat TVO ja Fortum ydinjätehuoltovastuullisina yhtiöinä keräävät loppusijoitukseen tarvittavat varat sähkön hinnassa ja rahastoivat ne tulevaa käyttöä varten. Näin yhteiskunnalla on taloudellinen takuu siitä, että ydinjätehuolto mukaan lukien loppusijoitus pystytään hoitamaan kaikissa olosuhteissa.