Yhteistyökumppanit

Posivalla työskentelee tällä hetkellä noin 100 henkilöä. Lisäksi yhtiö työllistää suuren joukon alihankkijoita ja konsultteja. Posiva on kasvanut voimakkaasti viime vuosien aikana ja toimintamme vaatii jatkossakin uusien osaajien hankkimista joukkoomme. Posivalaisten työtehtävät vaihtelevat erilaisista ydinjätteen loppusijoitukseen liittyvistä tutkimus-, kehitys- ja suunnittelutehtävistä loppusijoituslaitoksen toteutussuunnitteluun ja tukitoimintoihin.