Puskuri

Loppusijoituksessa puskurimateriaalina käytetään puristettua bentoniittia, joka asennetaan lohkoina loppusijoitusreikään ympäröimään kapselia. Bentoniitti on savea, joka on vettyneenä plastista, paisuvaa ja liukasta. Loppusijoitustiloissa bentoniitin käyttö perustuu sen kykyyn paisua joutuessaan kosketuksiin veden kanssa.

Puskuri täyttää koko kallion ja kapselin välisen tyhjän tilan ja suojelee kapselia esimerkiksi pieniltä kallioliikunnoilta. Se myös rajoittaa ja hidastaa radionuklidien vapautumista, mikäli yksittäinen kapseli jostain syystä rikkoutuisi.