Kallioperän mallintaminen

Olkiluoto on valittu loppusijoituspaikaksi paikkatutkimusten ja turvallisuusanalyysin perusteella.

ONKALOa® on louhittu noin 1 800–1 900 miljoonaa vuotta vanhaan Olkiluodon kallioperään. Yli 40-vuotisten monitieteisten tutkimusten tuottamat Olkiluodon paikkakohtaiset mallinnustulokset tukevat yleistä käsitystä alueen kallioperän soveltuvuudesta käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitukseen: olosuhteet ovat sekä geologisesti, kalliomekaanisesti, hydrogeologisesti että hydrogeokemiallisesti stabiilit. Näiden ominaisuuksien ansiosta tekniset vapautumisesteet säilyttävät toimintakykynsä pitkään ja tukevat johtopäätöksiä loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuudesta.

Olkiluodon kallioperän pääkivilaji on migmaattinen gneissi. Loppusijoitustunnelit ja kapseleiden sijoitusreiät asemoidaan kallioperään välttäen vettä johtavia rakenteita. Kallioperässä kapselit ovat suojassa myös maanpäällisiltä muutoksilta, esimerkiksi jääkausilta. Kallio pysäyttää tehokkaasti kapseleista lähtevän suoran säteilyn. Jo kahden metrin paksuinen kallio riittää vaimentamaan säteilyn luonnon taustasäteilyn tasolle.

Sijoitettaessa kapselit yli 400 metrin syvyyteen vältetään maanpäällisten ja ilmakehässä tapahtuvien muutosten sekä ihmisen toiminnan vaikutukset loppusijoitustilojen lähiympäristöön.