Raportteja koskevat yhteydenotot

Raportit ovat käytettävissä aina lähteeseen viitaten sekä tunnus ja nimi mainiten. Esimerkki: "Lähde: Posiva Oy, Raportin tunnus, (Esim. Työraportti 20XX-XX tai Posiva XX-20XX), ja nimi (Esim. Results of Testing Materials)."