Miten käytetty ydinpolttoaine päätyy loppusijoitettavaksi ja mitä sille tehdään ennen kallioperään sijoittamista?

27.6.2024

Käytetty ydinpolttoaine on radioaktiivista. Tästä syystä polttoaine eristetään elollisesta luonnosta niin pitkäksi aikaa, että sen radioaktiivisuus on vähentynyt haitattomalle tasolle. Tätä eristämistä kutsutaan loppusijoitukseksi.

Loppusijoituksessa käytetty polttoaine suljetaan kuparista ja valuraudasta valmistettuihin loppusijoituskapseleihin. Kapselit sijoitetaan loppusijoitustunneleihin porattuihin reikiin yli 400 metrin syvyyteen. Lopuksi tunnelisto täytetään ja suljetaan.

Loppusijoitus toteutetaan moniesteperiaatteen mukaisesti. Suojakapseli, tunneliston täyteaineet ja peruskallio rajoittavat ja hidastavat radioaktiivisten aineiden vapautumista kapselissa olevasta polttoaineesta. Seuraukset ihmiselle tai ympäristölle jäisivät merkityksettömiksi, vaikka joidenkin suojakapseleiden eristyskyky menetettäisiin.

Suomessa kukin ydinsähkön tuottaja vastaa kaikilta osin ydinjätehuollostaan. Teollisuuden Voima ja Fortum Power and Heatin omistama Posiva huolehtii omistajiensa tuottaman ydinjätteen loppusijoituksen syvälle Olkiluodon kallioperään.

Reaktorista loppusijoitukseen

  • Käytettyjä polttoainenippuja jäähdytetään ydinvoimalaitosyksikön reaktorihallin vesialtaissa muutaman vuoden ajan.
  • Noin neljän vuoden kuluttua polttoaineniput siirretään voimalaitosalueella sijaitsevan välivaraston vesialtaisiin. Välivarastossa Käytettyä polttoainetta jäähdytetään vuosikymmeniä. Altaiden reunalla voi silti oleilla, sillä nippujen päällä oleva kahdeksan metrin vesimassa pysäyttää nippujen säteilyn.
  • Välivarastoinnin jälkeen käytetyt polttoaineniput suljetaan tiiviisiin suojakapseleihin Olkiluodon kapselointilaitoksessa.
  • Kapselit loppusijoitetaan 400–450 metrin syvyyteen Olkiluodon kallioperään. Loppusijoitushetkellä kapselin seinämät ja pari metriä kalliota riittävät pysäyttämään nipuista tulevan säteilyn kokonaan.

Käytetty ydinpolttoaine on käytön jälkeen voimakkaasti radioaktiivista, mutta jo vuodessa sen aktiivisuus vähenee sadasosaan. Ydinpolttoaineen säteily vähenee nopeasti ensimmäisten vuosikymmenien aikana siitä, kun se on poistettu reaktorista. 40 vuoden päästä, loppusijoituksen alkaessa, polttoaineen radioaktiivisuudesta on jäljellä enää tuhannesosa alkuperäisestä.

Lue lisää TVO - Käytetty polttoaineAvautuu uuteen välilehteen


Teksti: Pasi Tuohimaa
Kuvat: Tapani Karjanlahti