Rouhinnan työturvallisuutta kehitetty yhteistyöllä ONKALOssa

10.5.2024

Kallion rouhiminen tasaiseksi kulkuväyläksi syvällä Posivan ONKALO®n maanalaisissa tiloissa on pölyistä, kovaäänistä ja märkää puuhaa vesisumun keskellä. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustiloja viimeistelevä rouhintalaite on yksi lähes jatkuvasti käytössä olevista Posivan uniikeista laitteista, joten se on ollut mitä mainioin kehityskohde työturvallisuudelle.

Posivan työturvallisuusasiantuntija. tähän artikkeliin haastateltu Juho Syren katsoo, kun tällä kertaa operaattori Lauri Suominen pyörittää rouhintalaitteen teriä vesisumussa.

Juuri nyt menossa on keskustunneli 5:n rouhiminen. Tunnelista lähtevät jo viisi ensimmäistä 350 metriä pitkää varsinaista loppusijoitustunnelia. Keskustunnelissa kulkevat aikanaan sekä korkea-aktiiviset loppusijoituskapselit että kaikki tunnelin täytössä tarvittavat laitteet. Siksi tunnelin rouhinnalle on asetettu varsin tiukat laatuvaatimukset. Tavoitteena on tasoittaa kalliopinta lopulliseen käyttöön sopivaksi.

- Täytyy tunnustaa, että rouhintalaite aiheutti aluksi paljonkin harmaita hiuksia, Posivan työturvallisuusasiantuntija Juho Syren sanoo.

Pölyntorjunta suurin haaste

Syrenin mukaan laki asettaa vaatimuksia rouhinnan pölyntorjunnalle. Kehitettävää on ollut myös koneen käyttämisessä siten, että melua tulisi mahdollisimman vähän. Myös tunnelin ilmanlaatua on haluttu parantaa vähentämällä polttomoottorikäyttöisen koneen päästöjä.

Kalliota rouhittaessa syntyy huomattava määrä kiteistä piidioksidi- ja kvartsipölyä, kansankielellä kivipölyä. Se on huomattavan vaarallista terveydelle. Posivalla kivipölyasiat otettiin huomioon jo laitteen hankintavaiheessa. Ensimmäisistä käyttötesteistä saatujen havaintojen perusteella laitetta vielä kehitettiin lisää parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.

- Paljon olemme jo työturvallisuudessa saavuttaneet. Olemme asentaneet rouhintakoneeseen pölynhallintalaitteistoja siten, että pölyn määrä on saatu teknisin toimenpitein niin alhaiseksi, että tunnelissa ei ole enää tarvetta erillisille hengityksen lisäsuojaimille. Tällä on huomattava vaikutus työntekijöiden fyysiseen jaksamiseen työpäivän aikana a, Syren sanoo.

Vaikka tunneleissa on rouhinnan aikana märkää ja kuraista, pystyy koneen käyttäjä työskentelemään ylipaineistetussa ja eristetyssä ohjaamossa.

Posivalla moniammatillinen työryhmä

Syren sanoo, että kaikkia toimenpiteitä on kehitetty yhteistyössä Posivan moniammatillisen työryhmän kanssa. Siihen on kuulunut edustajia kalliorakentamisesta, koneen käyttäjistä, kunnossapidosta ja turvallisuuden eri osa-alueista (työ, palo ja ympäristöturvallisuudesta). He ovat yhteistyössä luoneet ratkaisut, jossa koneen tuottamat altisteet ovat lähes nollatasossa.

- Ilman oheisia toimenpiteitä, vastaavan koneen käyttö edellyttäisi huomattavia suojavarusteita, niin kuulon- kuin hengityksensuojauksen osalta.

Syren sanoo olevansa todella kiitollinen siitä, että rouhinnan riskit on saatu taklattua jo laitteen suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa. Hänen mukaansa harvassa työpaikassa pääsee työturvallisuudessa yhtä laajasti olemaan eri organisaatioiden kanssa tekemisissä.

- Sanoisin jääkiekkotermein, että koko toiminnan kehittämisessä Posivalla on nyt kentällä ykkösylivoima tekemässä tulosta.

Posivalle on palkattu kaikkiaan kahdeksan operaattoria. Kolme heistä toimii maan pinnalla kapselointilaitoksessa ja viisi maanalaisissa loppusijoitustiloissa. Näistä kaksi tekee joustavasti muitakin töitä.

Rouhinlaite pähkinänkuoressa:

Kone on viralliselta nimeltään rouhinlaite. Kokonaisuus koostuu kaivinkoneen rungosta, erikoisvalmistetusta puomistosta ja rouhinlaitteesta. Konetta käytetään kalliopintojen tasoitukseen tuotantolaitteiden vaatimukset täyttäviksi. Koneen pääasiallisena operaattorina toimii Posivan sopimuskumppanin henkilöstöstä erikseen nimetyt kuljettajat. Ohjaimissa voi olla myös Posivan oma operaattori.

Kone on hankittu Posivalle uutena vuonna 2023. Jo koneen hankintavaiheessa oli moniammatillisesti tarkasteltu erityisesti koneen käytettävyyttä, turvallisuutta ja käyttäjäergonomiaa. Laitteessa on erikoisvarusteltu ohjaamo, joka on ylipaineistettu ja varustettu 99,9 % ympäristön ilman epäpuhtauksia poistavalla suodattimella. Tämä on erityisen tärkeä ominaisuus työskenneltäessä leveydeltään ja korkeudeltaan pienissä tunnelitiloissa koneen kanssa.

Aiemmassa koneessa ongelmana olivat koneen kuljettajaan kohdistuvat tärinät, jotka aiheutuivat kovasta kalliopinnasta. Uudessa koneessa on huomioitu riskit jo hankintavaiheessa moniammatillisella yhteistyöllä, ja tärinätasot ovat saatu murto-osaan aiemman koneen tuloksiin nähden.

Teksti: Pasi Tuohimaa
Kuva: Tapani Karjanlahti