Tällainen on ONKALO ja näin se toimii

3.7.2024

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustila ONKALO® oli aluksi maanalainen tutkimustila, jossa tehtävillä tutkimuksilla varmennettiin Olkiluodon kallioperän soveltuvuus loppusijoitukseen. Tästä on tultu pitkä matka.


Pian valmistuva ONKALO rekisteröitynä tavaramerkkinä on vakiintunut Suomessa ja kansainvälisesti sekä samalla laajentunut tarkoittamaan koko Posivan loppusijoituslaitosta. Tämä tarkoittaa maan pinnalla sijaitsevaa kapselointilaitosta ja maanalaista loppusijoituslaitosta. ONKALO ulottuu noin 455 metrin syvyyteen. Ne varsinaiset loppusijoitustilat löytyvät 400–430 metrin syvyydestä. 

Kovin on kokoa

ONKALO on iso – tai pikemmin valtava - kokonaisuus. Kaikkiaan se käsittää spiraalinmuotoisen ajotunnelin, neljä pystykuilua (henkilökuilu, kapselikuilu ja kaksi ilmanvaihtokuilua), keskus-, loppusijoitus- ja tutkimustunneleita, lukuisia teknisiä tiloja, sosiaalitiloja, kahvila-ruokalan sekä vielä maanalaisen kapselivaraston.

Tähän mennessä Olkiluodon kallioperään oli louhittu erilaisia tunneleita noin kymmenen kilometrin verran. Se on tosin vasta alku. Kaikkiaan loppusijoitustoiminnan aikana seuraavan sadan vuoden aikana uusia tunneleita louhitaan kallioon vielä noin 40 kilometriä.

ONKALOon voidaan sijoittaa yhteensä 6 500 uraanitonnia käytettyä polttoainetta. Tämä tarkoittaa suunnilleen 3 250 loppusijoituskapselia. Loppusijoituslaitos sijoittuu maan alla kahden neliökilometrin alueelle. Kaikkiaan sieltä tullaan louhimaan noin kaksi miljoonaa kuutiota kalliota.

Maan pinnalla sijaitsevassa kapselointilaitoksessa käytetty ydinpolttoaine suljetaan turvallisesti loppusijoituskapseleihin. Posivan kehittämässä kapselointilaitoksessa on paljon ainutlaatuista teknologiaa, mutta suunnittelussa on hyödynnetty kokemuksia eri puolilla maailmaa suunnitelluista polttoaineen käsittelylaitoksista. Kapselointilaitoksesta kapseloitu käytetty polttoaine siirretään kapselihissillä maanalaisiin loppusijoitustiloihin. Lisätietoa löydät täältä: Posiva - KapselointilaitosAvautuu uuteen välilehteen

Turvallisuus perustuu moniesteperiaatteeseen

Kapseli sijoitetaan loppusijoitustunnelissa loppusijoitusreikään, joita yhdessä tunnelissa on 30-40. Kun kaikki reiät on täytetty ja kapselit eristetty bentoniittisavipuskureilla, koko tunneli täytetään savella ja suljetaan.

Loppusijoitusratkaisun turvallisuus perustuu moniesteperiaatteeseen, jossa useat toisiaan varmentavat vapautumisesteet varmistavat pitkäaikaisturvallisuuden.

Teknisiä vapautumisesteitä ovat polttoaineen olomuoto, loppusijoituskapseli, puskuribentoniitti ja tunnelien täyttö. Luonnollisena vapautumisesteenä toimii peruskallio.

Posiva on tutkinut ja mallintanut kaikki vapautumisesteisiin liittyvät yksityiskohdat.

Ydinjätehuollon periaatteena on eristää radioaktiiviset jätteet elollisesta luonnosta niin pitkäksi aikaa, että niiden radioaktiivisuus on vähentynyt merkityksettömälle tasolle.

Posivan on tarkoitus aloittaa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus 2020-luvun puolivälissä. Tarkkaa aloituspäivämäärää ei ole vielä päätetty. Mutta päivä päivältä ollaan lähempänä.

Lue lisää: Posiva - LoppusijoitusratkaisuAvautuu uuteen välilehteen

Teksti: Pasi Tuohimaa

Kat­so vi­deo ani­maa­tio käy­te­tyn ydin­polt­toai­neen lop­pusi­joit­ta­mi­ses­ta