Vastuullisuus nousee Posivalla vahvemmin toiminnan keskiöön

1.2.2024

Vastuullisuus ja toiminnan kestävyys ovat tärkeitä arvoja Posivan toiminnassa. Näitä on päätetty vahvistaa entisestään nostamalla vastuullisuutta yhtiön strategiseksi voimavaraksi.

Posivan kehitysjohtaja Tiina Jalonen nimitetään kehitys- ja vastuullisuusjohtajaksi. Jalonen vastaa edelleen loppusijoituskonseptin kehittämisestä. Uuteen tehtävänkuvaan kuuluvat vastuullisuuden johtaminen strategisella tasolla, pitkän tähtäimen vastuullisuustavoitteiden määrittäminen ja niiden toteutumisen seuranta sekä sidosryhmätyö ja kansainvälisen kehityksen seuranta.

Nimitys astuu voimaan 1.2.2024, josta lähtien Jalonen toimii myös toimitusjohtajan sijaisena.