Vuodesta 2024 tulossa Posivalle työntäyteinen vuosi

2.1.2024

Vuodesta 2024 on tulossa Posivalle työntäyteinen ja jopa historiallinen vuosi. Niin lähellä aletaan olla maalia. Mikäli kaikki etenee suunnitellusti, käytetyn ydinpolttoaineen vastuullinen loppusijoitus päästään aloittamaan Suomessa ensimmäisenä maailmassa 2020-luvun puolivälissä.

Ennen tätä vaaditaan kuitenkin, että Säteilyturvakeskus (STUK) saa valmiiksi ja tekee myönteisen turvallisuusarvion Posivan käyttölupahakemuksesta Työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM:lle). EU:n komissio antoi vuoden 2023 lopussa Euratom-sopimuksen 37. artiklan mukaisen lausunnon, jonka mukaan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos ei aiheuta merkittäviä vaikutuksia muissa EU-maissa. TEM huomioi lausunnon valmisteltaessa ONKALOn® käyttölupaa.

Tämän lisäksi Posivan on saavutettava monta muutakin vaativaa haastetta. Tällaisia ovat muun muassa se, että:

  • Viimeistenkin järjestelmien ja tuotantolaitteiden tekninen valmius on saatu kuntoon.
  • Yhteistoimintakoe, jossa koko loppusijoitusprosessi viedään läpi kapseloinnista loppusijoitusreikään, on tehty onnistuneesti (dummy-elementein ilman oikeaa polttoainetta).
  • Käyttöluvan lisäksi myös siirtosäiliön kannen avauslupa on saatu.
  • Posiva on siirtynyt projektiorganisaatiosta tuotantovaiheen organisaatioon.
  • Vaatimukset täyttäviä kapselikomponentteja on saatu riittävästi Olkiluodossa tapahtuvaan loppusijoitusprosessiin.

Haastetta siis riittää, kun jotain tekee ensimmäisenä maailmassa. Maailma tarvitse esikuvia ja Suomi on käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittamisessa edelläkävijä maailmanlaajuisesti.

Teksti: Pasi Tuohimaa
Photo: Tapani Karjanlahti