Tietosuoja

Pidämme hyvää huolta tietosuojastasi!

Tervetuloa TVO-konserniyhtiöiden tietosuojasivulle. Kokosimme tänne tietoa siitä miten keräämme, säilytämme ja käytämme henkilötietojasi. Uusi tietosuoja-asetus astui voimaan 25. toukokuuta 2018. Tietoja tallennetaan tietojärjestelmiimme esimerkiksi, kun haet meille töihin tai käytät verkkopalvelujamme. Esimerkkejä kerätystä tiedosta:

- Henkilötiedot, kuten nimi ja yhteystiedot
- Työhakemuksen täyttämiseen tarvittavat tiedot koulutus- ja työhistoriastasi
- Alihankkijoiden työntekijöistään lähettämät tiedot

Lisää esimerkkejä kerätystä tiedosta löydät tietosuojaselosteestamme.

Ovatko tietoni turvassa?

Henkilötietojen suojaaminen

TVO-konsernin hallussa olevat henkilötiedot on suojattu useilla eri tietoteknisillä menetelmillä, joiden tarkoitus on estää, havaita ja/tai rekisteröidä henkilötietojen oikeudeton käsittely. Henkilötietoja sisältävät palvelimet ja näiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

Huolellinen tietojen käsittely

Rekisterin ylläpitäjänä vastaamme siitä, että tahot, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja noudattavat lakeja sekä ennakkoon sovittuja käytäntöjä. Yksityiskohtaiset ohjeet, henkilöstön koulutus sekä huolellinen kumppanien valinta varmistavat turvallisen tietojen käsittelyn. Tarkempaa tietoa henkilötietojen käsittelystä ja käyttötarkoituksista löydät Tietosuojaselosteesta (ks. alla)

TIETOSUOJASELOSTE TVO-KONSERNIYHTIÖIDEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ

TVO-konserniyhtiöt (Teollisuuden Voima Oyj (TVO), Posiva Oy, TVO Nuclear Services Oy, Posiva Solutions Oy) käsittelevät henkilötietoja huolellisesti ja turvallisesti. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan niitä menettelytapoja, joita sovelletaan TVO-konsernissa käsiteltäviin henkilötietoihin. Tällä sivulla olevaa tietosuojaselostetta voidaan myös päivittää.

Rekisterinpitäjä
Teollisuuden Voima Oyj, Olkiluoto, 27160 EURAJOKI, Puhelin +358 2 83 811 Y-tunnus: 0196656-0
Posiva Oy, Olkiluoto, 27160 EURAJOKI, Puhelin + 358 2 83 72 (31) Y-tunnus: 1029258-8
TVO Nuclear Services Oy, 27160 EURAJOKI, Puhelin + 358 2 83 811 Y-tunnus: 1468037-7
Posiva Solutions Oy, 27160 EURAJOKI, Puhelin +358 2 83 72 (31) Y-tunnus: 2765436-2

Rekisterin nimi

TVO-konsernin Henkilörekisteri
Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Tietosuojavastaava Petri Leppimäki, Teollisuuden Voima Oyj, Olkiluoto, 27160 EURAJOKI, Puhelin +358 2 83 811, [email protected]

Rekisterin sisältämät tiedot

Palvelussa voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

 • nimi- ja osoitetietoja
 • puhelinyhteystietoja
 • sähköpostiosoitetietoja (esim. uutiskirjeen tilaus)
 • analyytiikkatiedot (esim. uutiskirjeen lukijaseuranta)
 • organisaatioiden pääkäyttäjätiedot
 • kuvamateriaali
 • verkkosivujen kävijätietoja
 • palvelu- ja tavarantoimittajien edustajia ja henkilöstöä koskevat tiedot, kuten toimittajien henkilöiden yhteystiedot ja rooli, urakoitsijoiden yhteystiedot, turvallisuusselvityslomakkeessa annetut tiedot, kulunvalvontatiedot
 • palautekanavien kautta vastaanotettavien palautteiden ja lausunnonpyytäjien yhteystiedot, kuten nimi ja yhteystiedot
 • vierailijatiedot
Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään ja yleisesti saatavilla olevista lähteistä. Tiedot kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään, rekisteröidyn työnantajalta tai sidosryhmiltämme sekä toimittajiltamme heidän alihankkijoidensa osalta. Tietoja voidaan saada myös rekisterinpitäjän muista rekistereistä tai viranomaisilta.

Mihin käytämme kerättyjä tietoja?

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa viestintään, suoramarkkinointiin, uutiskirjeen lähettämiseen tilaajille, sidosryhmäsuhteiden hoitamiseen, yhteydenottoihin vastaamiseen (esimerkiksi palaute ja julkaisujen tilaaminen), markkinointikilpailujen järjestämiseen, työ- ja palvelusuhteen hoitamiseen, laskutukseen sekä verkkosisällön parantamiseen ja vierailujen järjestämiseen. Henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen, suostumukseen, lainsäädännön velvoitteeseen tai oikeutettuun etuun.Henkilötietoja käsitellään TVO-konsernin kuuluvan yhtiön oikeutetun edun perusteella mm. seuraavissa yhteyksissä:

 • sidosryhmäsuhteiden hallinta ja palveluiden kehittäminen
 • Palvelu- ja tavarantoimittajasuhteiden hallinta
 • muut sidosryhmät: viranomais- ja yritysyhteistyöhön liittyvä viestiminen eri sidosryhmien kanssa.

Miten käsittelemme henkilötietojasi?

Rekisterin ylläpitäjänä vastaamme siitä, että tahot, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja noudattavat lakeja sekä ennakkoon sovittuja käytäntöjä. Yksityiskohtaiset ohjeet, henkilöstön koulutus sekä huolellinen kumppanien valinta varmistavat turvallisen tietojen käsittelyn. TVO-konserniyhtiöt noudattavat paitsi EU-tietosuoja-asetusta myös Suomen tietosuojalakia (5.12.2018/1050) henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä. Jotkin toiminnot TVO-konserniyhtiöiden www-sivustoilla saattavat edellyttää rekisteröitymistä ja kirjautumista palvelun käyttäjäksi. Rekisteröitymisen yhteydessä antamiasi henkilötietoja voidaan käyttää sähköiseen suoramarkkinointiin tietosuojalain ja lain sähköisen viestinnän palvelusta (7.11.2014/917) mukaisesti. TVO-konserniyhtiöille ilmoittamiasi henkilötietoja (esimerkiksi nimi, tehtävänimike, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, faksinumero, yrityksen nimi, viitenumero ja kyselyn tiedot) käytetään palvelutarkoituksiin ja pyyntöjesi täyttämiseen. TVO-konserniyhtiöiden edustaja saattaa ottaa sinuun yhteyttä, jos tarvitaan lisätietoja, kysymyksiisi vastaamiseen, pyyntösi täyttämiseen, markkinointitarkoituksiin (yksityishenkilöiden osalta vain, mikäli käyttäjä on rekisteröityessään ja/tai käyttäessään palvelua antanut tähän nimenomaisen suostumuksensa), sidosryhmäkyselyihin, tai sivuston hallintaa, teknistä kehitystä tai muita vastaavia tarkoituksia varten. Henkilötietoja saatetaan käyttää yksityisyyden suojaan liittyvien tietojen tarkistamiseen, laittoman toiminnan, verkon käytön vaarantavan toiminnan tai palvelujen toimittamisen estävän toiminnan tutkimiseen tai ehkäisemiseen. Jos annat henkilötietoja toisen henkilön, kuten puolison, lapsesi tai kollegan puolesta, oletamme, että sinulla on kyseisen henkilön lupa tietojen luovuttamiseen. Kun annat tietoja, annat samalla TVO-konserniyhtiöille oikeuden vaihtaa antamiasi tietoja TVO-konserniyhtiöiden välillä edellä mainittuihin tarkoituksiin.

Miten suojaamme tietojasi?

TVO-konserniyhtiöt pyrkivät määrätyin toimenpitein (mm. sopimuksin) varmistamaan, että sen tytäryhtiöt, edustajat, konserniyhtiöt ja palveluntarjoajat noudattavat henkilötietojasi käsitellessään TVO-konsernin standardien mukaista tietoturvaa sijaintipaikastaan riippumatta. Tällaisen tiedon vastaanottajaa pyydetään suojaamaan luottamukselliset tiedot ja takaamaan henkilötietojen tietosuojan, eikä hän saa käyttää tietoja muihin tarkoituksiin. TVO-konserniyhtiöt säilyttävät ja käsittelevät henkilötietoja EU-tietosuoja-asetuksen, lakien ja muiden säädösten vaatimalla tavalla ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. TVO-konsernissa on ryhdytty henkilötietojen suojaamisen edellyttämiin toimiin tietojen luvattoman käytön ja väärinkäytön estämiseksi. Sähköisiin järjestelmiin liittyy kuitenkin aina tietosuojaloukkausriski, jota ei voida täydellisesti poistaa. TVO-konsernin hallussa olevat henkilötiedot on suojattu useilla eri tietoteknisillä menetelmillä, joiden tarkoitus on estää, havaita ja/tai rekisteröidä henkilötietojen oikeudeton käsittely. Henkilötietoja sisältävät palvelimet ja näiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan nimetyt ennalta määritellyt, luvitetut henkilöt. Viestiliikenne verkkopalvelussa on SSL-salattua. Emme myy tietojasi. TVO-konserniyhtiöiden menettelytapoihin ei kuulu henkilötietojen vuokraaminen tai myyminen kolmansille osapuolille. Voimme antaa tietojasi käsiteltäväksi luotettaville alihankkijoille, jotka käsittelevät henkilötietoja lukuumme esimerkiksi laskutus- tai sopimusasioissa tai viranomaisille lain niin edellyttäessä tai salliessa. TVO-konsernille luovutettuja henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Käyttämällä TVO-konsernin tuottamaa palvelua ja hyväksyttyäsi nämä ehdot annat suostumuksesi mille tahansa edellä mainituille tiedonsiirroille yllämainittuihin tarkoituksiin.

Mitä muuta tietoa keräämme henkilötietojen lisäksi?

Palvelujen käyttö ja IP-osoitteesi kirjautuu lokiin. Lokin tarkoitus on kerätä tietoja palvelujen käyttömääristä, käyttötavoista, kävijämääristä, järjestelmävirheistä sekä siitä, mitä osia palveluista on käytetty tai ei ole käytetty. Kerättyjä tietoja käytetään Palvelujen kehittämiseen ja parantamiseen. Lokiin ei kerätä käyttäjän henkilötietoja (esimerkiksi nimeä, osoitetta, syntymäaikaa), ellei käyttäjä itse anna niitä. Lokiin ei myöskään kerätä mitään sellaisia tietoja, joiden perusteella yksittäisiä käyttäjiä voitaisiin tunnistaa. Palveluissa voidaan käyttää erilaisia tekniikoita, kuten Google Analyticsia, jotka tuovat esille tiettyjä teknisiä tietoja, kuten tietokoneen käyttöjärjestelmän, verkkosijainnin, selaimen tyypin ja pyynnön lähettäneen Web-sivuston osoitteen sekä yrityksen nimen. Näiden tietojen perusteella TVO voi ottaa yhteyttä yritykseen mainonta- ja markkinointitarkoituksissa.

Tietojen säilytysaika

TVO-konsernin yhtiöiden www-sivuilla antamasi tiedot voidaan tallentaa ja käyttää esimerkiksi palvelun kehittämisessä. Tietoja käsitellään sen ajan, kun se on tarpeen alkuperäisen käyttötarkoituksen tai lainsäädännöllisten velvoitteiden hoitamiseksi. Henkilötiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita käyttötarkoituksen täyttämistä varten, ellei voimassa oleva lainsäädäntö määrää henkilötietojen säilytyksestä muuta. Siltä osin, kun henkilötiedot ja niiden käsittely koskee yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista,säilytetään näiltä osin historiatietoa ydinenergian käyttöön liittyen (EU 2016/679, artikla 89 kohta 3). Uutiskirjeen tilaus on mahdollista peruuttaa milloin tahansa uutiskirjeen mukana tulevasta linkistä.

Miten käsittelemme rekrytoinnissa luovutettavia henkilötietoja?

Kun rekisteröidyt TVO-konserniyhtiöiden www-sivuilla olevaan työnhakupalveluun, annat TVO-konserniyhtiöiden edustajille oikeuden käsitellä henkilötietojasi ja ilmaiset kiinnostuksesi työskentelyyn TVO-konsernissa. Anna sähköposti- ja katuosoitteeksi aina yksityiset yhteystietosi, mikäli mahdollista. TVO-konsernissa käsitellään henkilötietojasi luottamuksellisina. Hakemuksen lähettämisen jälkeen rekrytointiin osallistuvat TVO-konsernin edustajat pääsevät käsittelemään tietojasi. Rekisteröitymällä TVO-konserniyhtiöiden www-sivuilla olevaan työnhakupalveluun suostut siihen, että TVO-konserniyhtiöiden edustaja voi ottaa sinuun yhteyttä rekrytointitarkoituksissa. Rekrytointitehtävissä toimivat TVO-konserniyhtiöiden edustajat saattavat työskennellä kolmatta osapuolta edustavissa rekrytointiyrityksissä. Tietojen siirrossa käytetään asianmukaisia tietoturvatyökaluja, jotta henkilötiedot voidaan suojata sovellettavan lain mukaisesti. Antamalla henkilötietosi suostut siihen, että tietosi tallennetaan. Työnhakupalvelussa voidaan käsitellä seuraavia henkilötietoja:

 • nimi- ja osoitetietoja
 • puhelinyhteystietoja
 • sähköpostiosoitetietoja
 • henkilötunnustietoja
 • koulutustietoja
 • työhistoriatietoja

Vastaat siitä, että antamasi tiedot ovat virheettömiä ja totuudenmukaisia. Lähettämällä hakemuksesi annat suostumuksesi siihen, että tietojasi käytetään avoimien toimien täyttämisen yhteydessä. Hakemukset säilyvät palvelussa 365 vuorokautta hakemuksen lähettämisestä tai viimeisestä päivityksestä. Voit poistaa hakemuksesi halutessasi. Hakemuksia voidaan käyttää hakuajan päättymisen jälkeen yhtiössä vapautuvia muita, henkilön koulutukseen sopivia, työtehtäviä varten. Tietoja voidaan käsitellä palvelussa tätäkin kauemmin esimerkiksi tilanteessa, jossa rekisteröity on valittu organisaatioon työntekijäksi tai sijaiseksi.Lue lisää työnhakuun liittyvästä tietosuojasta:

Laura-palvelun tietosuojaseloste

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tietojensa tarkistamiseen. Sinulla on oikeus tarkastaa maksutta kerran vuodessa, onko TVO-konsernin henkilörekistereihin tallennettu sinua koskevia tietoja ja mikäli on, mitä tietoja henkilörekistereihin on tallennettu ja saada ne koneellisesti luettavassa muodossa. Voit pyytää itseäsi koskevien mahdollisten virheiden korjaamista tai tietojen poistamista. Oikeutta poistamiseen ei ole, mikäli TVO-konserniyhtiöillä on lainsäädäntöön perustuva velvoite säilyttää tietoja tai TVO-konserniyhtiöt tarvitsevat tietoja oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Pääsy tietoihin on rajattu niiden tietojen osalta, mitkä liittyvät valvonta- ja tarkastustehtäviin. Tietosuoja-asetuksen 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot ovat annettavissa tietosuojavaltuutetulle rekisteröidyn pyynnöstä. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Teollisuuden Voima Oyj/Posiva Oy, Tietosuojavastaava, Olkiluoto, 27160 EURAJOKI. Tarkastuspyynnössä tulee mainita:

 • nimi,
 • henkilötunnus,
 • rekisterin nimi,
 • täydelliset osoitetiedot ja puhelinnumero.

TVO vastaa tarkastuspyyntöihin yhden kuukauden kuluessa kyselyn saapumisesta. Jos tarkastuspyyntö on ilmeisen perusteeton tai edellisestä tarkastuspyynnöstä on kulunut alle yksi vuosi, voidaan tarkastuspyynnöstä veloittaa 200 euron korvaus.

Oikeus perua suostumus

Jos olet antanut nimenomaisen suostumuksen tiettyyn käsittelyyn, voit aina perua suostumuksesi.

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen 13 artiklan mukainen oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Oikeus vastustaa suoramarkkinointia

Olet milloin tahansa oikeutettu vastustamaan henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Silloin lopetamme henkilötietojesi käsittelyn kyseisiä tarkoituksia varten. Suoramarkkinoinnin kieltäminen edellyttää rekisteröinnin poistamista.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Olet oikeutettu rajoittamaan tietojesi käsittelyä siksi aikaa, kun tutkimme ja tarkistamme pyyntösi. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä kirjeitse yllä mainittuun osoitteeseen.

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus valittaa tietosuojaviranomaiselle tai muulle toimivaltaiselle sääntelyviranomaiselle, jos uskot, että käsittelemme henkilötietojasi vastoin voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä.

EVÄSTEKÄYTÄNNÖT

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi. Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.Lisätietoa evästeistä saat sivulta

www.aboutcookies.org

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa. Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja. Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta. Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta. Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista). Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.